Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

XXV

druklijk van de oude Duitfchers: maximo [rigor e nudi agunt, antequam puber es funt, ei? longiffima apud eos pueritia eft. Zelfs nog in de laatst verloopen eeuwen liepen de kinderen half naakt ; zij wierden gewisfelijk veel koelder, harder en ruuwer opgevoed , dan in de tegenwoordige eeuw , waar in men zoo verwijfd is, als in Afien (Lienhard en Gertrud /Lter Th. §. 23.) en de kinderen groeiden in eenvouwigheid op, in tucht en orde en tot een geheel ander gedacht van menfehen , dan hec onze is. "

6. „ De menfehen in de tegenwoordige geflachtsopvolginge zijn bij vergelijkinge zeer zwak , ongezond en vervallen , meer dan de mecsten zich kunnen verbeelden: want het Ideaal van een volmaakt mensch is onbefchrijflijk groot en heerlijk. Dat de menfehen van het tegenwoordig gedacht uit gezond zaad geteeld, en alleenlijk door hun eigen fchuld op den korten weg hunnes levens zoo zeer in verval zouden geraakt zijn, is niet te denken. Hier van is fchuld de over- en over- overgrootvaderen, uit de derde en vierde en nog vroegere gedachtsopvolginge. Op deeze reeds werkte zeekerlijk die verderfiijke manier van kleedinge. Alleenlijk groeijen fchuld en on** 5 hei-

Sluiten