is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling weegens eene noodzaaklyke verbeetering der kleeding, waar in betoogd word, dat de oorzaak der zedelyke en lichaamlyke verbastering des menschdoms in het draagen van broeken gezogt moet worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 63 )

kleur, ftoffe en gedaante der kleederen zijn verfchillend, naar het goeddunken van de ouderen, uit oude afgedraagen onreine kleederen, die niets dan vodden zijn, en waar in zich vergiftigde lucht en befmettende ftoffe van kwaadaartige ziektens bevindt, vervaardigt men kleederen voor de kinderen; en in deeze vodden, die menigmaal naauwlijks hunne fchaamte bedekken, brengen de kinderen het befte gedeelte van hun leven door, in kommer, ziekte en ellende , en verliezen dikwerf hunne gezondheid en hun leven. 1. De tegenwoordige klccding der kinderen is zwaar en ongemaklijk; zij hindert hen in hunne vrije beweging en werkzaamheid en de kinderen worden lui en traag; 3. De cnördenlijke, onzuivere, bonte, laftige, ongezonde kleeder- en vodden - dragt der kinderen maakt de kinderen zelf tot vodden, maakt hen hun geheel leven door onördenlijk, onzuiver, harrewarrig, lui, traag, dom, liegt, zieklijk en ellendig; 4. Dewijl de kinderen van buiten en van binnen zoo liegt zijn , is de liefde en zorge der ouderen voor de kinderen helaas! ook zoo liegt, de opvoeding en vorming der kinderen zoo erbarmlijk , (*) en de ouderen

bc-

(*) „ Het gemeene volk is in de mestte Europifche

„ Staa-