Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( n >C

Volk , welks caracter hij befchrijven wil, moet hij met een nieusgierig naarvorfchend , maarteffens wij.gcerig oog beiradoeren: ontdekt hij hier of daar iets, dat inzonderheid zijn afkeer gaande maakt, dan zette hij zig niet tot een angstvallig onderzoek van het lugtgeftel; — dit is de wegzonder einde en zonder nut; — neen; hij beftcede veeleer zijn tijd en vlijt, om de gcaartheid; het huishoudlijk beftaan, cn de regeeringsvorm te kennen van het Volk, dat hij beoordelen wil.

Gemeenlijk befchouwen onze Geleerden, die^ in hunne gemaklijke fauteuils en aan hunne! warme baartfieeden, gewoon zijn de wacrcld te doorkruisTen, cn menfehenkennis optegaaren, de Hollanders als ruuw cn. woest, en veelen hunner leiden dit onbehaaglijk caracter daaruit af, om dat de vporwerpen, die zij fchilderen, op drieënveertig graaden noorderbreedte wooncn; — terwijl zij in tegendeel de Italiaanen, die het de Hemel behaagt heeft weinige graaden zuidelijker neder te zeeten, als zagtaartig en verwijfd 1'chetfen.

Luiden, die zig flegts bij de bcfpiegclingcn ophouden, vervallen zeer ligt in deeze n misflag; -Teechter komt het mij voor, dat dergelijk een denkbeeld , onder de groiïte doolingen te huis hoort. Het fchijet mij toe, dat niets onzinniger, cn, als ik mij zo eens mag uitdrukken , niets vcrftandeloozcr is, dan om de zeden van een Volk van het lugtsgeftel of het klimaat aftelciden. Allerwegen immers, het zij in kou.le of heete landen, vinden wij Luiden die heerfchen, en Luiden die als flaaven B 4 krui-

Sluiten