is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrolijke reis van een Engelschman, door Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X rïS X

gelijker tijd een vrolijk wijsgeer was, en dat wel, zo als mij verzekerd werd, te midden in een zee van geduurige tcgenfpoeden. —, Nanette was de fchoonheid en de bekoorlijkheid zelve, en kon gevoeglijk dc rol der verleiding fpeelen, en dit franfche Meisje ftond in zulk een naauwe betrekking, met zulk een groot Man, die haar zo vaderlijk zo minzaam behandelde, en die zij echter misdaan fchcen te hebben, en ontloopcn fcheen te zijn. — Deeze hiftorie, dagt ik, moet niet onaangenaam, ten minftcn, niet onleerzaam weczen.

Gij hebt mij uwe gefchiedenis beloofd! fluisterde ik Nanette ftil in het oor , terwijl wij naar huis gingen. Gij zult ze hooren, antwoorde zé mij, en nog een gefchiedenis daarenboven.

Toen wij bij J. R. aan huis kwamen verbeelde ik mij een nieuw toneel van zielsaandoeningen te zullen zien openen, tusfehen Schasz en Nanette!dan hierin bedroog ik mij. — Waarlijk groote en wijsgeerige zielen hebben, in fbortgelijke gevallen, geenc alledaagfchc handelingen. — Schasz fchcen, door het eene woord Nanette alles gezegd, cn Nanette fcheen er alles door verftaan te hebben; want beiden zetteden zij zig als vader en dochter naast'elkander neder; bleeven dus, in een onverfchillig gefprek, zitten, en zouden verder van de hiftorie geen woord gerept hebben, ten warej. R. die in groote gevallen, de nieuwsgierigheid en de naarvoricbing zelve is, hen er, niet zonder eenigen omweg te nccmen, naar gevraagd had. De zoon

tan Schasz, en dit is,

H 2 DE