is toegevoegd aan uw favorieten.

Henriette van Grandprè.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22?

ACHTIENDE BRIEF.

De Heer Beauvoifin aan Henriette? (Antwoord op den 15de Brief.)

IrÏoe heeft mij uwe brief ontfteld! is het mogelijk dat de gevloekte boosheid zich zooverre uitftrekt, om eene waardige Mevrouw Dalmont te doen fterven! ö mijne Geliefde! ik befef alle de fmarten, die gij op het ontvangen van zulk eene verfchrikkelijke tijding moet ondervonden hebben; gave de hemel toch uitkomst aan het lijden van zulk een voorbeeldige Vrouw, op dat mijne Henriette haare andere Moeder nog veele jaaren aan haaren dankbaaren boezem mogt drukken. Troost U, mijne dicrbaarc ! Ik zal, in weinige dagen , bij U zijn , en wensch vuurig het huis van Dalmont in beteren toeftand te vinden, dan ik durve hoopen!*.. Groet toch de geliefde lijderesfe voor mij, verzeker haar, dat ik de reinfte traanen a*an haar lijden fchenk, en, zoo zij mogt fterven, beloof haar dan, in mijn naam, dat ik haare Henriette en haare Lotje altijd zal beminnen, en haare waardige Echtgenoot in mij fteeds den vriend van haar huis zal vinden. Vraag de dierbare om haaren zegen over onzen op handen zijnde echt; de zegen der deugd

veredelt de fterOijkhcid! Vaarwel, beminde

P 2 Lie-