Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 HENRIETTE van CRANDPRE.

fatzoendelijk man als gij, en veründerftel dat hij dit niet waare, toont hij echter, in dit geval, dat hij meer hoogheid van hart bezit, dan zijne protectrice, vermits hij zich niet aan dc fpot der waereld waagt, door aan uwe dwaaze liefde gehoor te geeven. Het doet mij leed, dat eene dus belachelijke drift U in mijn huis overvallen heeft, en laat ik U mogen zeggen, dat eene vrouw van zestig jaaren. . . . (Zij * viel mij driftig in.)

Zij. Zestig jaaren! . . . zestig jaaren! BonDieu! ik ben immers Hechts zeven en vijftig jaaren oud, &f fai paffe ma vit fans amour ni attachement pour ton fexe, en dit, dunkt mij, trekt ten minfte nog twintig jaar van mijn ouderdom af?

Ik. Uw fpiegel moest U toch zeggen, dat gij grijs wierdt? . . . (Ho, Clotilde! hier moest gij haare contenance gezien heihen; ik vreesde dat zij mij in het aangezicht zoude gevlogen zijn; doch, ik lachte hartelijk om haare woede , en na ik haar nog een paar woorden in het oor gebeeten had , ftov.d ik op en ging haar kamer uit. Zij zeide mij , dat zij op ftaande voet ons huis zoude verlaaten, en ik antwoordde, dat zij 'er meesier van was.)

Wel, wat dunkt U van die klucht? Als de advocaat

Sluiten