is toegevoegd aan je favorieten.

Aspasia. Eene Engelsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96 A S P A S I A.

wat vermoeid zijnde, zig tijdig ter rust wilde begeever). Charlotte zou haar gaarne nog dien zelfden avond naar de opera gebragt hebben; maar ziende dat zij verlangde om alleen te zijn , ging zij heen, na haar tederlijk omhelsd te hebben. Aspafia lag zich na een weinig gegeten te hebben te bedde: het rijden der koetzen hield haar langen tijd wakker; doch eindelijk door de reis vermoeid, viel zij in eenen diepen llaap.

XXIII. HOOFDSTUK.

TEKENING VAN EEN HÜUWLIJK NAAR DE MODE.

D aar Aspafia zig vijf of zes uuren eer ter rust had begeeven dan Milady Derville , was het ook natuurlijk dat zij veel eer opftond ; zij wagtte dat haare kamenier, Catharina, haar kwam kleeden; maar deeze van de bedienden van het huis vernomen hebbende dat Mylady nooit voor 's morgens ten tien uuren opfiond, oordeelde het niet nodig om naar de kamer van haare meesteres te gaan. Aspafia, een weinig ongeduldig wordende, fchelde ten negen uuren. Catharina kwam bij haar en wist nu alle de omftandigheden van het huis reeds, welken haar eene van de dienstmaagden van Mylady verhaald had.

Aspafia, gekleed zijnde, wagtte van uur tot uur het oogenblik van haare vriendin te zien ; en eindlijk zeer beginnende te verlangen om te ontbijten, waagde zij te laaten vraagen of zij reeds opgedaan was. Na verloop van een half uur kreeg zij eene boodfchap, welke haar te kennen gaf dat zij haare vriendin weldra zoude zien.

Zij