is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de verkeering met menschen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wet MENSCHEN.

ïijr

beste foort van menfehen, die, naar maate de jaaren toeneemen , gemeenlijk toegeevender en zachtzinniger worden , nadien zij van de algemeene zwakheid der menfchelijke natuur volkomen overtuigd zijnde , zeer maatig in hunne eifchen en jegens anderen infchikkelijk zullen weezen. Dan dit is altoos een foort van heldhaftigheid en van zelfverzaaking , waarover wij ons niet verder kunnen inlaaten , als hebbende voorgenomen om alleen te fpreeken over de wederkeerige bevordering van het

geluk in den egten ftaat. Kortom, ik zou

*en ieder die reeds zekeren ouderdom bereikt heeft , aanraaden , indien deeze raad niet overtollig was , bij de verkiezing eener egtgenoote zich niet te overhaasten. Dit fpreekt van zclven ; maar al wie in zijne mannelijke jaaren , zich door zijne driften tot eene onvoorzichtige en overhaaste keus laat vervoeren, moet ooks zelf in dat geval, de gevolgen ondervinden van die dwaasheden , waartoe een jongelings-hoofd op mansfehouderen hem verleid heeft.

• 3-

Ik geloof niet, dat 'er eene volkomen gelijkheid van temperament, neigingen , denkwijze y bekwaamheden en fmaak zo volftrekt noodig is , om een gelukkig huwelijk voort te brengen; veeleer ben ik van gedachten , H 3 dat