Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( f )

TOEGIFT,

Om 'te kunnen gezongen worden op de Wya: Mon honneur dit qik ft ferai cokpabki &c.

X n u mag men vrij Oranjes glorij zingen.'

Daar Stad bij Stad but^r., voor zijn Hoogheid neêr. Wie kan de vreugd der Burgren nu bedwingen,

Daar 't alles werkt tot 'sPrinfen lof en eer? Roept nu triumph mijn Land - en Stadgenootcn /

Het Vorstlyk Hujs dat gloorryk ?egenpraa1t, Weleer te fnood uit Hof en Stad geflooten;

Weidt in het eind' weêr liefdrijk ingehaalf.

gn, g% «s*

-Dat nu de vreugd zig heinde en veer doe hooren .Steekt van Stadshuis en Torens; vlaggen uit! Thans is die ftond, die gulden ftond gebopren! Die nooit de tijd wisent in 't Gefchiedboek uit.

Nu zal in 't Land de welvaard weêr herleven ■ , (

Die, reeds gefifept tot aan den. rand van 't graf, (Als 't waar) gereed ftond o ra den geest te gceven; • Toen onzen Vorst haar weêr het leven gaf.

A.3 l o ■•>■■'■<-> r:.T Ee

Sluiten