Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 33 >

Gaat,vroeg naar bed en ftaat vroeg op; in het bed! moet gij u met een beddejak , das, of te veel dekfel, niet broeien; dit is zeer ongezond,— fchuift voor» al de gordijnen niet geheel toe.

Meisjens moeten zich niet tot een al te flilzittend ]evm gewennen ; zij kunnen mede niet hunne Moeder handen aan't werk liaan , het huis (tuffen , aan de wasch werken , en andere foortgelijke beweegingen houden.

*v;

Keurslijven zijn zeer fchadelijk, draagt ze dus zo min mocglijk , ~ uwe Ouders zullen te. braaf denken , om daar door uwe gezondheid te verwoesten;

Nooit moet gij Over eene zijde Zitten te naai-

ën; daardoor wordt men fcheef.

; NEGEN-EN-T WINTIGSTE LES. KLEINE GEDICHTJËNS, •

BEVATTENDE EENE KORTE HERINNERING VAN HET VOORGAANDE.

Die zich als Burger wil doen achten , JMoet zijnen pligt — moet deugd betrachten:

'*

Gaarne (choolgaan, gaarne leeren» Doet een kind van ieder eeren.

p

Die nimmer medelijden voedt, Heeft zeker een ontaard gemoed*

C Bi»

Sluiten