Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P F 32

*

XXXIV.

Ik ben een beest, dat in de Neder landen

Niet, dan zeer zeldzaam, wordt gezien: En zoo dit al gebeurt, ben ik altoos in banden; Want, waar ik vry, zou elk myn byzyn vliên. Indien ik van myn naam het eerfte lid moet derven,

Ziet gy my voorts hervormd in een hoedanigheid,

Die ieder, boven al, moet tragten te

verwerven;

Alzoo ^men anderzins een eerloos leven leidt.

Sluiten