is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweede honderdtal, nieuwe geestryke raadzels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0 & 70> % #4

4.

L X X I X.

Zoo gy in waarheid zyt, wat door my wordt verdaan,

Zyt gy de liefde waard van alle braave lieden.

Maar, ach! hoe meenig een, die daar voor door wil gaan, Voor wien, v/aar' hy bekend, elk eerIyk mensch zou vlieden.

Wat hier van wezen mag, gy moogt gerust gelooven,

Dat, zoo gy mogt myn naam van 't eerde lid berooven,

Gy my doet zyn een fpys, die veeltyds op 't desfert,

In 't hee'e jaargety met fmaak genuttigd werdt.

Ook kunt ge uw vaders broer ten eerden zien veriehynen,

Mits dat gy dan ook doet het tweede lid verdwynen.