Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR KINDEREN. C9

In 't hooren nnar de le^fen, Die mij mijn meesters geven. Door al te veel te fpelen, Door al te veel te flapen , Door telkens rond te kijken Wanneer ik op moest letten, Heb ik den prijs verloren. Dat boek met mooije printjes, - •

Met groene zijden lintjes He,ft jantje nu gekregen.

Ik kan het niet vergeten,

Maar 'c zal niet we,lr gebaurea.

DE KLEPPERMAN.

z ou ik voor dien-klepper vree-zen!

ó' Die lieve brave man Maakt dat ik gerust kan wezen,

En ook veilig flapen kan.

Moeder - lief! 'k geloof het

Dat hij op de dieven past.

Schoon hij loopt door wind ea Tegen, 't Zingen wordt hij nimmer moé;

Goede God! geef hem uw' zegen; Maar mijn oogjes vallen Me. Lieve klepper! h ud de wacfeï Ik ga fispen: goeden nacht. >

Sluiten