Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doorluchtige hertogin! genadigs te vrouw!

Het is aan uwe Doorluchtigheid dat ik eerbiediglijk een vf&k overgeeve, welks edele Uitgeeffter zo naa aan uw zusterlijk hart ligt, een werk, van welks inhoud het doordringend verftand van de Doorluchtte dorothea het gantfche gewigt inziet.

Uwe Doorluchtigheid, vo'or lang gewoon alles wat goed en edel is te bevorderen, befchermt ook de poogingen, waar door bygeloof en

dweepery,''welke onder zo menigvuldige geftalten nog overal verfpreid zijn, ontmomd en vernietigd worde al Ik wecte dat 'gij de zuivere waarheidsliefde billijk zult noemen, met wëlÏQ UEdf. verhevene Zuster * 4 voor-

Sluiten