is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedverhaal van het verblijf van den beruchten graaf van Cagliostro, te Mittau; en deszelfs schijntoverijen aldaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5*

OPSTEL

maakt hadt-» teekende hij op een papier de plaats af, waar deze zaaken begraaven lagen, en befchveef ons met woorden de gelegenheid van het woud zeer naauwkeurig, fchoon hij nimmer in Wihen geweest ware. Mijn oom ontftelde niet weinig, dat Cagliostro eene plaats zo wel kende, welke zijne oogen niet gezien en zijne voeten niet betreeden hadden. Daar op zeide Cagliostro: in het halve uur, dat hij alleen was geweest en voorgegeeven hadt, dat hij fchreeve, hadt hij zig door kracht zijner geesten, en op bevel des grooten Koptha, naar Wihen begeeven, alles waargenoomen, en aldaar het even gemelde van de geesten gehoord, die de fchatten en Magifche zaaken aldaar bewaakten. Hij verzeekerde mijn' oom dat de fchatten, die hij daar zoude opgraaven, voor hem zouden zijn, doch de werktuigen zoude hij voor zig zeiven , of liever voor zijn opperden , behouden.

Daags daar naa deedt hij, in tegenwoordigheid van mijn' oom, deszelfs gemaalin , zijne eigene vrouw, en den Kamerheer van der Howen eene Magifche proef. Alles

wat