Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPHELDERENDE AANMERKINGEN, ENZ. I79

de osite Aanmerking hec hoogst waarschijnlijk vermoeden geopenbaard, dac veel via hec geen Cagliostro ons als een grooc geheim verhaalde, niets dan afgefprookene cekenbeelden der in 'c geheim werkende gezelfchappen was. Zoeken voor 'c overige de meeste gewaande Magi zich niet, zo veel zij kunnen, bij de grooten der aarde te begeeven, geheime gezel, fchappen te flichten, om dus, wanneer koningen en vorften het oor aan deze foort van geheimnisfen leenen , door dezelve over hun te heerfchen, en zig des te ligter in hun kabinetten en ftaatsgeheimen te dringen.

Als Cagliostro, het geen ik zeer waarfchijnlijk acht, niets dan een zendeling der Jefuiien is; zo zullen de goede Magi niets a ders als de Je/uiten verbeelden: door welke verklaaring verfcheidene dingen, die van de niagt dezer Magi in zinnebeeldige duisterheid, gezegd zijn, taamïijk duidelijk worden. Cagliostro befchuldigde ook ieder een, die hem, of ook zijn opperften, van welken hij gezonden was, niet blind en onbepaald gelooven wilH 6 de,

Sluiten