Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 7 y

Waarom hen die deugdzaam Ieeven j Liefde en Trouw voldoening geeven 3

Weggerukt in hunne jeugd? Kan een tedre vrouw die flagen, Zonder morren wel verdraagen ?

Gaat zo ver de kracht der deugd? —

Maar, waarom door felle winden, Niette fluiten in 't verflinden,

't Eelfte bloemtje als weggevaagd?

Was het niet een lust der oogen?

Q aanbidlijk Alvermogen.'

't Is de Droefheid die dit vraagt.

Immers zult Gij,na dit leven , Onze ziel voldoening geeven,

In het geen waarom zij mort? Als wij 't gantfche plan befchouwen s_ Zal uwe almagt zig ontvouwen,

Hier fchiet ons gezicht te kort.

Sluiten