Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B E L L A M Y.

Vlta kominis fimilis flori eft.

Bellamy is niet meer! . . . zijne jeugd is verwelkt, gelijk cene bloeme des velds ! ... De bleeke dood, rukte hem, m den bloei zijner dagen, uit onzer midden en, laat alleen de gedachten zijns aanzijns overig ! Bellamy is niet

meer! ... In den uchtendftond zijns levens , werd hij het

graf ten prooi ! ... ach Bellamy! . . . onze hoop ■

onze verwachting is met u te gelijk nedergeflort! ... wij

o neen ! wy zullen de toonen eener hemel che melodij, niet meer van uwe lippen hooren rollen ... zij zijn , met xi in den nacht der eeuwigheid wechgezonken! . . . Ach Bellajiy ! .. . Waarom . . . dan . . o Neen ! ... Gij zijt tiet meer!

A 3

Sluiten