Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C37)

C I L

. Leden en Ministers van dit Collegie, zullen, direct nog indirect, eenig deel mogen hebben of neemen in eenige Verpachtingen of Aanbeftadingen van Provintiale Beladingen, Landervën of Leverantiën, hoe ook ganaamd.

CIIL

Dit Committé, aan het welk.in het generaal alles, wat tot de Uitvoerende Macht behoord, of betrekkelyk 'zy, word gedemandeerd, zal zich geene Wetgevende of Richterlyke Macht mogen aanmatigen, nog daar in mengen, als berustende de eerfte eenie: en alleen by het Provintiaal Beftuur, of deszelfs plaats - vervangend Committé, voor zo verre zulks daar aan is gedemandeerd en het laatfte aan den Hove van Juftitie en de ordinaris Gerich' ten, zo als tot dus verre heeft plaats gehad ; Zullende het Hof fpcciaal gerechtigd tot de Cognitie in Matrimoniële zaken, boven dien alleen bevoegd zyn, omtrend Juftitiële poinéten, aan hec Provintiaal Beftuur en deszelfs Committés te adviferen.

C I V.

Het zat insgelyks vyf dagen in de week, en dat wel op dezelfde dagen als het eerfte Committé, des morgeus van negen tot een uuren, het zy Departements - Wyze, het zy in generaal Committé, vergaderen..

C V.

Het zal hetben eenen eerften Secretaris, op een Tractement van ƒ 2500 -0-0 's Jaars, en een tweeden op een Jaarlyks Tra-

E 3 clement.

Sluiten