is toegevoegd aan uw favorieten.

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 83 )

én Je verleggende penningen, gelyekeh mynert Voirfaten geaccordeert es geweeft;

"TTem van Danfick te veruolgen ende Copien te doen maacken t'Amfterdam tot cofte vart den Lande, roerende die oude queftien van der trauen, es my gelaft te veruolgen.

TTem dié Greffiër vart Hollarit heeft my géA fonden een Requefte ouergegeuen den Raedt by die van Delft, om die Botertonnen geteyckent geycket te hebben y ende die Boter nyet te voeren vuyten Lande, eer zy ter merci geweeft es; daer die Tollenaers een teyck of nemen fullen , &c om dit ter naefter dachuaert den Steden te propon eeren , ende heur antwoirt te verclaeren den Raedt Vöirfcreuen.

Dachuaert hier in dert ilagë van de fes groote Steden , befcreuen den 15. Augufty fauons in der Herbergen, om den 16. • te communiceren als hier naer"* volcht;

P R /E S E N T Ë N.

Van Dordrecht. Michiel Brouwer, ende

Ects.

Van Haarlem. Montfoort,

ende "Eangiaert.

Van Delft. Beefte,

Cornelis zyn Zoon $ ende

Cornelis Albrechts*

Leyden, Dirck Floryif,

ende Mr. Symoni F ft dm-.

15*7-, 8. Ju!ft

Pag: 43.

V

15: en 16: