Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 519 )

zy defe nyeuwigheyt heure Gemeenten nyet en 1536. hadden derren voirhouden , of wilden Aóte 2<5. oaoh. daer van hebben. Andere Landen worden oick ondertaft, ende alzoe zy nyet te volle gelast en waren hebben oick vertreck gehadt. Brabant konde qualicken heur Prelaten ende Eedelen vergaderen. Soe dat wy ontrent feuen weken ftille gelegen hebben tot Bruifel, dat men ons geen affcheyt geuen en wilde, voir dat alle die Landen , eerst malcanderen gehoirt fouden hebben , ende geconfenteert in de voirfcreuen propofitie, ofte een beter ouuerture gedaen fouden hebben.

QP ten eerften dach Decembris zyn die Sta- uDecemh

ten van allen den Landen op 't Stadthuys vergadert geweest, aldaer die Penfionaris van Bruifel in Walfche verhaelde die propofitie voirfz. Ende fonder te verclaren d'opinie van Brabant : heeft voirts rontfomme gevraecht. Vlaenderen feyden daer in de Vergaderinge gecommen deur beuel van der Coninginne, om fonder prejudicie te hoiren, maer en hadden geenen last mitten Staten te communiceren , noch yet te verclaren. D'andere Landen fouden gaerne 't befte hebben gedaen fonder te verclaeren in wat manieren. Hollant verclaerden , hadden zy geconfenteert die voiren behoiren te fpreken, zy foude fulcx geantwojrt pag. 267 hebben dat de Majefteyt van de Coninginne redene gehadt .foude hebben te vreden te zyn.

Die

Sluiten