Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222 STAATS-OMWENTELING ENZ.

nieuwe terftond in deszelfs plaats te ftellen! Dan zou Frankryk nu reeds het gelukkig" en benydenswaardig land weezen, dat hetzelve vroeg of laat, doch waarfchynelyk eerst na veele beroeringen, eindelyk, als 't Gode behaagt, l worden

Volle veertien dagen zullen wy hier nu nog blyven. Twee dagen zullen wy befteeden aan een bedevaart naar het graf van rousseau te Ermenonville , en aan het bezichtigen van het prachtig Chantilly van den Prins coNDé. Nadat wy van daar te Parys zullen wedergekeerd zyn, zal ik u weder fchryven. Tot dien tyd en tot blyde wederziens toe, vaart wel, lieve Vrienden!

Z E S-

Sluiten