is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de staats-omwenteling in Frankryk, in brieven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

430 BEKNOPTE BESCHRYvING

liep , en langs welken men over twee valbruggen , en door vyf poorten, ieder met fchildwachten bezet , en van zwaare yzere boomen , floten en grendels voorzien , op het eerfte biunen-plein uitkwam. Dit plein was honderd en twintig voet lang, en tagchentig voet breed; in het midden lag een fontein; aan elke zyde, ter rechter- en linkerhand, drie van de voorgemelde gevangen-toorens ; en recht over den ingang , in de breedte, een gebouw, door het welk men op het tweede binnen-plein uitkwam, dat veel kleiner was, dan het eerfte, ftaande aan ieder zyde flegts één tooren. Alle de agt toorens waren door eenen muur , zo hoog als de toorens zeiven, en tien voet dik, met elkander verëenigd, zo dat men 'er gemakkelyk op wandelen kon : ook ftonden op Jcc^en muur dertien ltukkcn kanon , waaruit by plegtige gelegenheden gevuurd wierd. Vier van de agt toorens zagen op de ftad , de overigen op de voorftad St. Antoine uit. Elke tooren had een byzonderen naam , ten deele ontleend van de ligging, ten deele van het gebruik waartoe dezelven dienen , ten deele ook van de eerfte gevangenen, die 'er in opgeflooten geweest zyn. De eerfte was de Fonteintooren ; de tweede de Frykeids tooren, — omdat de geenen, die hier zitten, meerder vryheid, dan de overigen, en het uitzicht op de ftad Parys en de ftads wal of Boulevard hadden; — de derde de Tooren van Berthaudiere; de vierde die

van