is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de staats-omwenteling in Frankryk, in brieven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

432 BEKNOPTE BESCHRYVING

door te zien. Dewyl ze bovendien klein, van buiten naauw en van binnen wyd , in eenen muur van tien voet dik gemaakt, en van twee-, ja fommigen van drie-dubbele yzeren traliën voorzien waren ; kan men gemakkelyk begrypen , welk een uitzicht dezelven ook in de vertrekken , die, in vergelyking met de overigen, nog de besten waren, geeven konden. — Alle ichoorfteenen en fekreeten waren met yzer traliewerk geflooten, om het ontvluchten der gevangenen te beletten. — Doch weinige gevangenen waren zo gelukkig van een fekreet in hun vertrek te hebben ; by de overigen moest de natuur zich gewennen aan de uuren, waarin de ftokbewaarders gemeenlyk in de vertrekken kwamen. Behalven de onderiiardfche hollen , waren 'er nog andere gevangenisfen , clie up^tLitljk geftlilkt waren , om de arme gevangenen te kwellen. Te weeten, de zogenoemde Fogelkooyen , agt voet lang en zes voet breed, gemaakt uit zwaare houten , overal met yzer-blik befiaagen traliën. Zodanige vogelkooyen vondt men drie in dc eerfte verdieping der toorens, en hier was de gevangen volkomen als de wilde dieren , die voor geld vertoond worden , opgeflooten ; eeten en drinken wierd hem , door middel van een beweeglyke. draai-fchyf, gereikt, en op dezelfde wyze ook de afgang weggenoomen. Naast deeze wa¬

ren de bovenlte vertrekken in de tooren , die rond gewelfd waren, en om die redenen Kappen

(ca-