is toegevoegd aan uw favorieten.

Anecdotes voor menschenvrienden, ter verbetering van het hart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RUDOLF EN KAROLINE. I4J

,, men , die al uw glimlagchen in fchreijen

„ „ zal veranderen. Ha! zult gij ook

„ ,, dan nog zegepraalen, wanneer gij, in „ ,, uwen laatften doodskamp, u, op uwe »> » legerftede, wentelt; wanneer uwe wanbe„ ,, drijven als rotfen op uwe ziel vallen; „ „ wanneer een hel'che gloed in uwe in5) >> gewanden woedt, en uw geweeten als „ een vuurberg raast? Zult gij dan ook „ ,, juichen, wanneer u, in den nacht, in uw ,, „ overfpelig bed , de fchrikgedrochten ,, ,, uwer verbeeldingskracht vervolgen ? Wan-. „ ,, neer ik als dan vóór u fia in mijn

,, doodsgewaad, bleek en ontfteld ; wanneer „ „ ik de , met wonden gewrongenc , handen, „ „ die holle, diepweggezonkcne, oogen he,, ,, melwaard verhef, en met eenen toon, die „ ,, u als een gloeijende dolk door merg en „ ,, been zal dringen , uitroep : wraak ! ,, „ wraak over hem, dien Meineedigen, dien „ „ Trouwloozen ? — Wanneer gij hem voor ,, „ u ziet liggen, dien getuige uwer fchand„ „ lijke daad , die u thans reeds onder

,, mijn hart voor de hoogile Vierfchaar aan-

,, „ klaagt? Wanneer gij, zijn vader en

„ „ zijn moordenaar, zijn jammerlijk kermen

„ „ en zijn laathe hameien hoort? i .Zult

K „7, g'J