is toegevoegd aan uw favorieten.

Anecdotes voor menschenvrienden, ter verbetering van het hart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HC> b. u d o l f en karoline.

„ „ gij dan ook nog glimlagchen, wanneer,

„ „ op den jongiien dag, de Alweetende Reoh-

„ „ ter daar flaat, en met zijne geduchte rech-

„ „ te hand de weegfchaal houdt, die uwe

„ „ daaden wikt? Zuk' gij glimlagchen,

^ „ „ eindelijk, wanneer gij dan de fchaal, met

„ „ uwe euveldaadcn overlaaden, tot in den

„ „ dieplien afgrond der hel, ziet nederdaalen?

„ „ Doch , het einde mijner dagen na-

„ „ dert ik mag, ik wil niet meer met

,,„u twisten. Alles vergeef ik u, zelfs „ „ uwen naam zal ik verzwijgen, opdat u „ „ niet op deeze aarde reeds de f'chande

„ „ en de ftraf der Overheid vervolge.

„ „ Nog eens, ik vergeef u alles! Zoek „ „ echter ook van Hem vergiffenis te vcr*» " krijgen , clie hier naamaals uw en mijn „ „ Rechter zal zijn. " "

karoline.

Deezen verwarden , onder den hevigfterc ftnjd der hartstochten gefchrceven, brief, leg-de karoline in een boek, dat ze nog van rudolf bij zich had liggen, en zond: hetzelve aan hem 'terug. Die" booswicht las

flechts