is toegevoegd aan uw favorieten.

Anecdotes voor menschenvrienden, ter verbetering van het hart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1*8

HUWELIJKS-LESSEN In eenen Brief aan mijne Leermeesteres.

Welk een onwaerdig fchepfel zou ik zijn, indien, ik werklijk zo was, als gij mij, zedert eenigen tijd, zult beoordeeld hebben, zo als gij mij, bij alle uwe goedaartigheid, moest beoordeelen ! Want het is toch meer dan onredelijk, dat ik u, voor de vriendfchaplijke moeite , die gij tot mijne onderrichting befteedt hebt, nog niet eenmaal geantwoord, veel minder bedankt heb.

Het is echter gelukkig voor mij, dat ik, bij uwe rechtmaatige verwijten, gerust zijn, dat ik u redenen geevén kan , waarom ik zo, en niet anders, gehandeld heb.

Ik zal thans openhartig met u fpreeken. Toen ik uwe brieven, over den Huwelijken Staat, ontving , vond ik die ganschlijk met het beminnelijk, hart mijner beste Vriendinne overeenhemmend ; ik hield echter de daarin £ - be-