Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN D E

NEDERLANDSCHE

JUFFERS.

Schoonc juffers! Ncerlands luister!

wellust! leeven mijner jeugd !

Englcn ! die den jongliny leiden,

naar het pad der waare deugd'. U; die vreugd en waar genoegen,

om uw vlugge fchreeden, leid; U, wier invloed mij deed zingen,

U zij mijne lier gewijd 1

Ja ! een blosje van genoegen

venvde vaak uw koontjes rood; Daar een zucht van tedre liefde

van 't aanminnig mondje vlood ! A

Sluiten