Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(6)

v»orwerp zynde, heeft nietsbebnagelyksinde oogen myner tydgenooten, de logen is een algemeen troetelkind der Nederlanderen; logens vinden ingang, en fabelen worden dus niet graagte gejeezen), ook zal ik vertelfelea opdisfchen» vèèrzen geeven. enz.; want Lezer, meer dan een geheele kist Copy, is bymyia voorraad gereed. Hier over zult gy u wederom verwonderen ,en die verwondering,doet ook wederom myn lever fchudden, om dat gy, fchier 'altoos lezende, echter niet weet, dat de gekken het meeste fchryven. Heeft een verllandig dichter, twee ofdriejaaren noodig, om een treurfpel te vervaardigen , een Gek zal 'er u in ieder jaar één, of ook wel drie in twee jaaren leveren. Immers moest gy desaangaande bewust zyn , daar de ondervinding, het u meer dan eens getoond heeft? —■ in waaihmi, gy verdient belacht te worden.

Om u tot het koopen van myn weekblad, aan te moedigen, zal ik u thans een klein ftaaltje van myn voorraad, ter hand (lellen. Zie daar, ik heb flegts in den blinde iets uit myn kist gehaaid, ea gevallig is het deeze.

FABEL.

Het Beekje en de gestadige Regen.

Eertyds fpraaken Beesten, Stokken , Steenen^n dergelyke dingen,thans,zegt men, fpreekc-n niet daninenfchen ,maar men dwaalt, j@n dit zeggen is inderdaad te belachen, want de fpreekènde wezens van onze tyd, zyn

nog

Sluiten