Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ml

op de Dennen of Overloopen, geladene Goederen, door het Water zoude mogen worden toegebragt; zo als de Schippers ook gehouden zullen zyn, te vergoeden de fchadens welke door kwade toezigt, kwade behandeling of onvoorziatigheden, van hun, of hunne Knegts, (voor welke zy zullen moeten inftaan,) aan de ingeladene Goederen zullen worden veroorzaakt of toegebragt.

VI.

De Schippers en derzelver Knegts zullen gehouden zyn, zig nugteren en bekwaam te houden, zonder zi<* ten tyde van de ladinge, of op de reize, in den 'drank te buiten te gaan, en wyders zig ordentelyk en di<creet jegens de Kooplieden en andere te gedragen, zonder dezelve met ruwe woorden of kwade bejeezeningen te ontmoeten, of te beleedigen, op poene van telken reize te verbeuren eene boete van drie Guldens, ten behoeven als vooreo; en zullen ( des noods ) de Schippers voor hunne Knegts moeten verantwoorden en betalen, wo.den de nogthans in zodanig geval, aan de Schippers gelaten derzeiver regres tegen de voorfchreeve Knegts. VIL

Eind el vk zullen de aangeftelde of nog aan te ftellen Eeurt-SchiPPers in dit Veer, gehouden wezen voor den Raad van iedere Stad, of deszelfs Commhté's da.r de aanfteüxng gefchiedc, elk te pasfeeren eene borgtogt, ter

fom-

Sluiten