is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over den KOORTSBAST. 245

gemakken ook uic het gebruik van den koortsbast voortkomen; maar 'c is meer te verwonderen, dat men deeze gefteldheid van 't gedarmte dikwyls door geen llymig, noch kramp- of pynflillend middel kan verhelpen. Zulke middelen brengen wel eenige verligting van hec ongemak te wege, maar geneezen het niet. Veel dienfliger is hier het zelfde middel, dat, gelyk wy boven zeiden, by overmaat van flym te pas komt, naamelyk de famenvoeging van den koortsbast met flores Jalis ammoniaci martiales, waardoor (na zagce ontlastingen en 't gebruik van flymige middelen, indien zulk eene voorbereiding noodig is), de veérkragt aan deeze deelen wedergegeeven, de affcheiding van 't natuurlyke flym herfteld, en dus de ongefleldheid der darmen, nevens de oorzaak en uitwerkfels, weggenomen wordt. Ik heb de nuttigheid van dit geneesmiddel in zulke gevallen menigmaal ondervonden, en zou daarvan veele waarneemingen ten bewyze kunnen bybrengen, indien ik niet oordeelde , dat deeze ééne in plaats van allen kon volftaan. Eene dertigjaarige vrouw, moeder van verfcheidene kinderen, hebbende eenige miskraamen met fterke bloedingen gehad, en daardoor een teder en zeer gevoelig geftel gekreegen, was omtrent een jaar gekweld geweest met eene koorts, die, zo zy verhaalde, naar geene middelen luisterde. Deeze koorts, reeds een- en andermaal van typus veranderd zynde , was, toen ik Q 3 de