is toegevoegd aan uw favorieten.

De proceszieke burger, vraagende aan een' practisijn, hoedanig hij zig in allerhande rechtsgedingen [...] behoort te gedraagen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 75 }

handelen , of contracten aantegaan , In hoedanig© foort van zaaken zulks ook weezen moge.

BURGER,

Die bondige verklaaring van zaaken behaagt mi) wonder wèl — maar Advocaat is dit nn alles ?

PRACTISIJN.

Ja, uitgezonderd dat fommige Rechtsgeleerden het wisfelrecht oneigentlijk onder lastgeeving begrijpen , doch wij zullen op zij'n' tijd deeze Heffen apart verhandelen ; ondertusfehen flel ik u de beloofde formulieren ter hande , waarmede wij het ditmaal zullen laaten berusten.

I. ,, Op huiden den ....compareerde voor mij N. „ N., Notaris bij den Hove van Holland geadmit„ teerd , binnen L... refideerende; de Heer Mr. J. „ van A. * * *, burger en inwooner deezer ftad, „ mij Notaris bekend; dewelke verklaarde te conftitueeren en magtig temaaken bij deezen, arnoinus A. Procureur voor de refpeöive r^.ven van juftitie in Holland ,generalijk orome uit zijn com„ parants naam , en van 7.;; i-nnvegs waa^eneemen, alle zodanige zaaken en proco'fen, ais de j, comparant bereids genoodzaakt is , of in 't ver„ volg genoodzaakt mogte fM zen te fustineeren of te deferd»^ ren, en fp-rciaai zeker proces, 'c welk de comparant aitnans verpugt is voor den