Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n6 VOO.

de keus volbragt. Indien neen, dan zullen de naamen van allen , op welken geftemd is, worden voorgelezen, en vervolgens voor de tweede maal worden geftemd, maar alleen uit die genen, op welken geftemd is, en als er dan geene volftrekte meerderheid is, zal weder geftemd worden over die twee, welken de meeste ftemmen hebben gehad, en zal die geen, welke dan de meeste ftemmen heeft, Voorzitter zijn. Indien in het Iaatfte geval de ftemmen mogten ftaaken, zal het fot beflisfen.

3-

De Voorzitter zal, op den morgen der Vergaderdagen, aan de des begeerenden gehoor geven, in Het daartoe beftemd vertrek van het Nationaale Gebouw, of ander vader ts bepaalen plaats, doch irewoonlijk niet langer dan van 9 tot half ii uuren.

De Voorzitter zal, zoo veel mogelijk, zorgdragen dat geene Vergadering langer dan vier uuren duure.

De Voorzitter zal geene ftukken parapheeren, dan, na dat dezelve door den Secretaris zullen zijn geteekend, ter Nationaale Cancelarij gecollationeerd, en de collatien door één der Klerken geteekend.

6.

Wanneer de Voorzitter noodig oordeelt, de Vergadering eerder bij één te roepen, dan het tijdftip, tot het welk hij dezelve had geadjourneerd; zal hem zulks vrijftaan, mids zo vroegtijdig orde gevende , dat

Tic Voorzitter zal, zoo veet mogelijk, het daar henen dirigeren , dat geene ochtend-zitting langer, dan ten 3 uuren naden 1 middag gefloten worde, zelfs dan niet, wanneer de Vergadering zich, ten einde haare openbaare zitting, nog in een Committé Generaal moet formeeren. En zal mitsdien, na drie uuren, niet dan in gevallen van noodzaaklijkheid , een nieuw onderwerp in overweging brengen of aan een nieuwen fpreker het woord geven.

I ?•

De Voorzitter zal geene ftukken parapheeren, dan nadat dezelven door den Secretaris geteekend zullen zijn.

f ■ . b »fl

6.

het

Sluiten