Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGLEMENT van ORDE

VOOR DE

NATIO NALE VERGADERING

REPRESENTEE RENDE

Het VOLK van NEDERLAND.

Gearrefleerd den u Maart 1796.

MITSGADERS DE

INSTRUCTIE

VOOR DERZELVER

SECRETARISSEN,

EN DE

NAAMLYST

DER.

LEDEN,

UITMAKENDE DE

VASTE COMMISSIEN.

In den HAAG, Ter 'sLands Drukkery. 1796,

z

Sluiten