Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 12 )

Hier op wierden de fleutels van Secretarie en Meentekamer weder aan de provifioneele Regeering overhandigd. Het Cornmitté Revolutionair verklaarde gedefungcerd te hebben, en die Leden van hetzelve, die tot geene Reprefencanten gekoozen waren, naamen hun affcheid en traden af.

Hier mede het werk der Revolutie afgelopen zynde, wierd echter in-het begin van de maand February op voorftel van een Cmmisfie van twee Leden uit het Cornmitté Revolutionair, te Amflerdam , het alhier gedefungeerd hebbende Cornmitté Revo' lutionair, wederom in functie gefield ; doch alzo hetzelve toen flegts uit vier perfoonen beflond , door dien drie Leden van hetzelve tot provifioneele Volksvertegenwoordigers verkoren waren, en den burger van zuilen van nyeveld voor het waarnemen van politique bedieningen bedankt hadde, wierd door deze aangeblevene de geheele burgery opgeroepen, ten einde dit Cornmitté met vier andere Leden aan te vullen, hiertoe wierden ter dier tyd door het Volk verkoren, de burgers

B. NIEUWEN HUIS. J. AUGIER.

E. SCHALLENBERG, en B. KESSELAAR.

Welke Leden gezamentlyk met de aaDgeblevene, de funftie van een Cornmitté Revolutionair of wel van Waakzaamheid zouden blyven waarneemen, tot dat zy door het Volk daarvan zouden ont.lagen worden,

Sluiten