Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 37 )

gecnen , die met die directie belast zijn , hebben er voor hun privé nog veele kosten van; dan het kostbaarc Alleen maakt dien voorflag onaanneemelijk; of men mogt in het denkbeeld zijn, dat de arme-fondfen ter gocdmaaking van die kosten toereikend waren; want, volgends pag. a8. der Proeve van betoog, moeten alle de goederen , welken bezeten worden bij publieke Wees-Huizen en Armen-kasfen, V zij van Diaconie- Huiszitten- of H. Geest Armen-kasfen enz. het fonds blijven van de algemeene Armenkas, dat is recht Apoftoliesch. Maar zoude dat met de rechten van den mensch beftaanbaar zijn, om zich zo, tegen wil en dank, meester te maaken van eencs anderen beurs. Want van zelve en vrijwillig denk ik niet, dat dat van allen gefchieden zal. Het verwondert mij, dat de Schrijver niet op die gedachten gevallen is, dat alle Nederlanders den boedel maar bij eikanderen moesten doen en onder eikanderen gelijkelijk verdcelen, wanneer hij zijnen Leezers zoude hebben kunnen verzekeren, dat er, ten minften in eenige wecken, nergens geene armoede in geheel ons Vaderland plaats zoude hebben.

Ik geloof, dat het plan, van den Schrijver opgegeeven , nog zeer onvolledig en aan verfcheidene gaapingen, die de Schrijver zelf fchijnt te voelen, onderhevig is.

De bedenking , die pag. 32. wordt opgegeven enz. Dat Pieuze en Religieuze menfchen zullen ophouden, C 3 °m

Sluiten