Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERK, op het VIII. DEEL. 33

Raedt te commanderen (y);" ook ftelde Gouda zig, in 't zelfde jaar, tegen de bevordering van Maurits tot Stadhouder van Holland; zo als men, in 't vervolg, zal kunnen zien (z).

Bl. 53. r. 2. v. o. 33 De Raadpleegingen en Bejluiten bleeven gehejm." Zoo zeer zelfs, dat men verboden hadt dezelven te regiftreeren(a).

Bl. 55. r. 8. v. o. „ Heer van Dohain. " Leez „ Heer van Ohain " (Seigneur d'Ohain). Hy was een der Brabandfche Edelen, die zig, ten jaare 15f55, te famen verbonden en, federt, den naam van Geuzen gekregen hadden; ook hadt hemPrinsWiLLEM I.,te meermaalen,in zynen dienst gebruikt,byzonder ook,naar het fchynt, tot het ftillen van eenen gewigtigen opftand te Gend, in het jaar 1577. 't Geen ik te meerder aanteekene , om dat men , reeds voor my, heeft opgemerkt, dat onze Wagen, het nederleggen van dat oproer den Heere van Dolhain , (leez van Olhain-, in 't Fransch le Seigneur d'Olhain) toekent, die van den onzen onderfcheiden en Adriaan van Bergen genaamd was (#).

Bl. 59. (1.) r. 3. „ De Steden van (Westfriesland) — hadden uitdruklyk begeerd, dat men haar met den naam van Westfrieslant, hefchreeve, als gevoegt aan Holland." Zeeland, dit aanziende voor eene nieuwigheid, liet het niet doorgaan , dan onder eene fchriftelyke verzeekering, dat haar zulks, by vervolg , inhaare hoogheid of voorrang onder de

Ge-

(y) Vroedfeh. Refol. v. Gouda. 12 Sept. 1585. bl. 85.

(z) Zie deeze Aanm. opbl. loó.r. 2. van 't 8 D. der Vaderl, Hifir.

fa) Refol. van Holl. 5 Nov. 1585. é88.

(&) Vaderl. HiG. 7 D. H- 177. Meteb. /. *. 7 B, tl. 137.

c

Sluiten