Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C*3 ) /

der de Krijgsraad eri Geconftituëerden niet rangeeren de Ampten van Bailluw en Dijkgraaf van Schietend , als tot wcli;e de radicale qualiteit van Vroedfchap niet wordt gerequireeïd,") zullen ohr - houden, zonder zich op eenige wijze tegen deze verlatinge , waar door zij ook ipfo facla van hunnen gedanen Eed onillagcn zijn , te verzetten , ■direct noch indirect ; in welk geval de Krijgsraad bij dezen hun toezegt te zullen zorgen voor de volkomenfte veiligheid van derzelver Perfoonen, Huisgezinnen en Goederen, en niet te zullen toelaten, maar met alle de magt hunner Schutterij en verdere weldenkende Medeburgers te keer gaan, alle geweld en overlast of hindernis , welke hun, fchoon onvermoedelijk, doop fommige onbezonnen ofte driftige ijveraars, of ook door kwaadwilligen, die daar mede onze goede zaak zouden tragten te bcnadcelen, aangedaan of bedreigd zouden mogen worden.

Het recht tot de vervulling der vacerend© Vroedfchaps - Plaatfen competeert-, uit den aart der zake, en uit kragte der primitive inftellinge van dat Collegie, aan de Burgerij , doch is. bij volgende Handvesten , en fpeciaal ook bij het laatfte Octroij van Anno 1615, gedemandeerdaan de overige Leden van dit Collegie zelve ; dit Octroij is door de wederzijdfche Partijen nog onlangs gereclameerd, en erkend te moeten in obfer?

B 4 VMUg

Sluiten