is toegevoegd aan uw favorieten.

Stukken, rakende de procedures, voor den Hove van Holland, wegens het voorgevallene te Rotterdam in den jaare 1787

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «8 )

Extract uit het Register der Rejolutien van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland in Hun Ed. Groot Mog. Vergadering genomen op Vrijdag den 29 Augustus 1788.

Xs gelezen de navolgende reques:e van Mr. Hendrik Arnold Kreet, zig noemende geboren Burger en Imvoondcr der Stad Amfterdam, om de daar bij geallegeerde reden verzoekende , dat Hun Ed. Groot Mog. aan den Hove gelieven aan te fchrijven, om de berde inftantien van den Procureur Generaal tegen den fuppliant te Hellen in dien ftaat, waar in dezelve waaren op den 7 April ï'788. toen hun Ed. Groot Mog. de procedures tegen den fuppl. geëntameerd of hangende HunEd. Groot Mog. deliberatien te entameeren , hadden