is toegevoegd aan uw favorieten.

Oordeelkundige bybelverklaring. Of, De eere en waarheid der godlyke openbaringe van het Oude en Nieuwe Verbond.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Handelingen der Apofteien. Hoofdft. XXX. 22? gewekt heeft, de verderving geenzins heeft gezien (O- Zyn

CO Naar het oordeel des Fragmentenfchryvers loc cit 17?. zou Paulus hier op eene ongeoorloofde wyze zvne hoofdftelling , welke beweezen moeft worden, zyne nüUIU'lcr £f it den dooden opgewekt had,

Iffi?^ ftelling zonder be~

wvs aanneemen-, en daaruit door eenen omloop van gerente"» P^pli. willen bewyzen dat God e us

HJSJ^S S'KïïeTS* ?S eSgtö^iuf tnd leev'en opgewekt had. En dan redenkavelt hy aldus De Psalm handelt van eenen zodanigen welken God lot een onophoudlyk leeven opgewekt heeft.

* Su is dat in David niet vervuld, niet waar geworden, " Ss welke geftorven is, en de verderving gez.en heeft. " DeSe moet de Psalm een ander voorwerp hebben.

* MaarThet daarin voorzegde is richtig in den geenen " vervuld die , gelyk ik in het voorgaande uit de geloof" waardige getuignisfen beweezen heb, van God uit „ waaraigite gtui s w vermits zyne Op-

" Zno" der verrotting ten prooi kon worden; zo zal " ook d?eze Opgewekte nooit fterven , maar volgens l vers elf des gemeldenPsALMS een altydduureqd leeven

» Éde"gronden, waaruit onze Tegenpartyder loc.cit. taf 171 efz. bewyzen wil, dat David onder den naam f g' tiliulsn zich zeiven verftaa, en de hulp van God vail Utdxgon z>xh zeiven doodsgevaar, waarin hy voor

Vl'l61 6.reondtzenuwt En', offchoon ook: de> verrotting of vlderving niet zien . ft™, daanigen voorkomt, die toen erna y be£e_