is toegevoegd aan uw favorieten.

Bladwyzer op de Inleiding, door Joh. Mart. Hoffmann, tot de Oordeelkundige bijbelverklaaring van Theod. Christoph. Lilienthal, en op het geheele werk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORNAAMSTE ZAAKEN

heeft gewoond. Vill. 101.

Gideow Gebeurtenis omtrent bet wallen vlies van hem, opgehelderd. IX. 299 • 3oi.

« Verlost Israël uit de

Midianitifche Dienstbaarheid. XIII. 464-477.

. hoe hygeoffert heeft.

XIII. 469.

- Krygs der naam van

Jerubbaal. XIII. 469.

G11, e a d. Of 'er aan weerzyde van den Jordaan een bergvan dien naam geweest zy. VIII. 102-104.

Gilgal (Welk een) het geweest zy, in welker nabuurfchap de bergen Gerlfim en Ehal gelegen zyn. VIII. 65.

Gissing Of menhierdoor wel heeft kunnen opmaa. ken, het geen in de HSchrifc voorzegd is. I. 429.

G oc h,e laars (zonder linge verrichting van eenige) te Barochxe in Indien, volgens opgaaf van Tavernier. IX.. 226.

God, (De Heidenen heb. ben veele verkeerde begrippen omtrent) gehad. I. 19

—— kan aan den mensch iets onmiddelyk opsnbaaren.I. 2. aant.

« hoe uit zyne Heilig.

heid en wysheid voort, vloeit, dat hy omtrent de Zonde niet onverfchililg kan zyn, maar noodzaak-

lyk dezelve firsflen moet I. 46-/9.

(O/) ae middelen der

wederherftelling van den mensch in den Latuurlyken Godsdienst heeft moeten bekend uiaaken. I. [jp.

— Hoe de toekomende gebeurtenisfen voorziet. I. 411.

— kan geen oorzaak van 's menfehen zondige daaden zyn. I. 482. aant. II. 166. De zekerheid van zyn eeuwige voorkennis neemt de vryheid des merfchen in het zondigen niet weg. II. ald. aant.

— ( fterke) waarom de Meslias dus genoemd word. II. 197.

— (Hoe de zeventig Oudften den; Israëls hebben kunnen zien. III. 87.

— Hoe gezegd kan worden het kwaad te fcheppen. III. 31'.

— Hoe gezegd kan worden zich te verbergen in tyden van benaauwdheid, daar Hy anders naby is allen die Hem aanroepen, 111. 314.

— Hoe aan allen goed is, III. 329.

—— Hoe in het verderf des Zondaers lacchen kan, daar Hy geen lust heeft aan den dood des Stervenden. III. 33°-332.

-— Hoe ailes in deeze Wereld febikt. III. 335.

— (Niet al wat) ongepast I 3 Ichynt