Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?54 BLADWÏ-ZERder

Josaphat Zyn Regeering.

- XIV. 472. 278-486. 498.

Joseph. Zyn gefchiedenis

' uitvoerig verdeedigd tegen het haatelyk voorftel van Morgan. VI. 58-130?

i ■ Aanmerkingen omtrent zyne gemaakte fchik kingen in Egypte. VI. 6®. 103.

• Waarom hy aan zy¬

ne nabeftaanden van zyne omftandigheden niet eerder kennis gegeeven heeft. VI. 105 • 109.

« Zyn gedrag ten aan.

zien van zyne broederen, welke in Egypte kwamen verdeedig.1. VI. 110-117.

; Of hy met eene hei.

denfche Vrouwe uit de Egypte.;aaren een huwlyk hebbe kunnen aangaan.

VI. 118.

Of hy by het leven van Pha-ao gezwooren hebbe. VI 119 - 122.

■r— Of hy zich van by-

geloovige Konltenaaryen hebbe bediend, als de Opziener van zyn huiszynen Broederen verwyten moest dat zy eenen zilveren Beker mede genomen hadden. VI. 124-130.

Aanmerkingen, omtrent zyne Tydrekening,

VII. 272. 278- 280.

>■ Aanmerkingen om¬

trent zyne verkooping naar Egypte. VII. 278- 283. XIU. 110-115. vm. Zyn dienstbaarheid, ' kuïschheid en gevangenis.

XIII. 118, 119.

Verklaart de Drooï

men van twee Staatsgevangenen. XIII. 120-125.

Zyn verheffiug in Egypte. XIII. 126-128

Maakt zich aan zvne

Broeleren bekend. XIII.

133 • 136.

■ Zyne fchikkingen , in Egyp'.e, by den aanhoudenden hongersnood. XIII. 140-142.

Joseph, de pleegvader van Jezus, of noch geleefd hebbe in de laatfte Jaaren van Jezus. XVI. 451. aant.

J o s ii p h van Arithmathcea, Zyn gedrag in den Jood. fchen Raad omtrent Jezus. XVL 648.

——- Wie geweest zy. XVII. 166. aant

Josia. Koning van Juda, zyn Regeering. VII. 404. XV. 29 52.

- Aanmerking omtrent zynen dot d. I. 507.

- Aanmerking omtrent het wedervinden van Mo. fes Wetboek in zyn tyd. XIL icg iat.

J o s u a de Hogepriefter. Een voorbeeld niet van Zerubabel maar van Christus. II 410-421.

J o s u a de Veldheer, hoe zeggen kon dat de Israè'liten binnen drie dagen over de Jordaan «ouden gaan , daar deze overtogt echter niet gefchied is dan na de terugkomst der Verfpitsders. 111. 154, 155.

Sluiten