is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n8 A. SCHRAGE

zyne roodkleurigheid aan de vermenging van zyne olie- en loogzoute deelen verfchuldigd zy: aangemerkt Scheikundige proeven aangetoond hebben, dat in het bloed beide olie en loogzout aanweezend zyn. Olie en loogzout nu met eikanderen vermengd, brengen eene roode bloedkleur voort: want zo men wyngeest op wynfteen-zout laat trekken, dan bekomt men een bloedrood aftrekzei; en zo men gefmolten zwavel met wynfteen-zout vermengt, verkrygc men eene masfa die men den Hepar Sulphuris noemt; en hier uit beflooten zy m onaanneemelyk dat ook het bloed door eene gelykaartige vermenging roodkleurig moest zyn. Edoch het is nog niet beweezen, dat in den natuurlyken ftaat des bloeds een weezendlyk loogzout gevonden wordt : eer is 'er een eigenaartig Ammoniac-zout voor handen, dat inde Scheikundige proeven, alleen door de kracht des vuurs, tot een loogzout verheven wordt: en genomen al dat 'er eenig loogzout in het bloed aanweezend waare, zeker zonde dit zo luttel zyn , als de graad van het fcheivuur den graad der dierlyke warmte overtreft; en dan nog wordt dat loogzout , uit den aard'vluchtig, door de huiden piswegen by aanhoudendheid min en meer van het bloed gefcheiden en uitgeloosd.

Deze en meer andere bedenkingen doen dit gevoelen wraaken. Hierom zyn weder eenigen, gelyk de beroemde haller, op de gedachten geval-