Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAMES COOK.

9

voimagc om eene kaart van de kusten te laaten maaken: deeze verkreeg hij , maar niet zonder veel moeite, omdat men 'er het gewigt in Engeland niet van begreep. De Heer graves oordeelde dat de Heer cook hem in dit werk van veel dienst zoude kunnen zijn en deed hem het voorftel van hem te verzeilen, cook, fchoorj kortling getrouwd, nam egter deeze aanbieding aan en vertrok, in hoedanigheid van IngenieurGeographist, met den Admiraal, die hem terllond den last opdroeg van eene kaart te maaken van Saint-Pierre en Miquelon , welke twee eilanden men door het vredes-traftaat den Franfchen had overgegeeven. Deeze moeiten 'er op eenen bepaalden tijd bezit van neemen en de Franfche Gouverneur was ook werklijk met een fregat en enige transport-fchepen met volkplantelingen aangekoomen; doch men wist hem eene maand optehouden, welken tijd de Heer cook nodig had om zijnen last te volvoeren; toen hij denzelven ten einde gebragt had, wierden de Franfchen in het bezit van de eilanden gefield.

Na deeze verrigting keerde de Heer cook wederom naar Engeland; maar hij bleef niet lang t'huis. In het begin van het jaar 1764 wierd zijn eerfte befchermheer de Heer hugh palliser tot Gouverneur van Terre- Neuve en Labrador benoemd; deeze, meenende niemand te zullen vinden die gefchikter ware om den hegorv A 5 nen

Sluiten