Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58 lJDec.i768] REIZE RONDOM

daar verliep zelden een dag of men bragt den Heer banks de eene of andere nieuwe foort: de baai is ook zoo wel gelegen om deeze visfchen te vangen als men zig flegts verbeelden kan ; want zij is vol van kleine eilandjens, tusfchen welke ondiep water is en goede ftranden om de zege te trekken. De zee buiten de baai heeft overvloed van Dolphynen en groote Makreelen van verfchillende foorten, die graag aan den hoek bijten en de inwooners laaten ten dien einde altoos eene lijn agter hunne booten nafleepen.

Schoon de luchtftreek heet is, is egter de legging deezer plaats ongetwijfeld gezond ; terwijl wij hier vertoefden, rees de thermometer nooit boven 830. Wij hadden dikwijls regen en eens eene zeer flerke vlaag wind.

De fchepen haaien hun water aan de fontein op het groot plein van de ftad, fchoon het, gelijk ik reeds aangemerkt heb , niet goed is; men lost de water-vaten op eenen zand achtigen oever, die niet meer dan vijf en twintig roeden verre van de fontein af is en, als men het den Onderkoning verzoekt, zal 'er een fchildwagt bij geplaatst worden om 'er op te pasfen en ruim baan te maaken tot de fontein, daar zij gevuld moeten worden.

Rio de Janeiro is, over het geheel, eene zeer goede plaats voor de fchepen om aantedoen als zij ververfchingen nodig hebben; de haven is

vei-

Sluiten