is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize rondom de waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WAERELD. [Mey 1770] 69

md, of wij vervielen eensklaps in drie va;men, waarop ik ankerde en den Huurman af:>nd om het kanaal, dat aan lij van ons tusfchen :t noordlijkst eiland en het groot land lag, tepein; het fcheen vrij breed te zijn, maar ik vermoedde it het ondiep zoude wezen en zoo wierd het ook dedaad bevonden; want de Huurman berichtte ij zijne terugkomst dat hij op veele plaatfen maar ;rde halve vadem gevonden had en daar wij ten iker lagen hadden wij Hechts zestien voeten, it geene twee voeten meer was dan het fchip iep gong. Terwijl de Huurman bezig was het inaal te peilen, beproefde de Heer b a n k s of ij met de hoek en lijn uit de venflers van de kalit visch konde vangen: het water was te laag Dor visch, maar de grond was als bedekt met •abben , die gereedlijk het aas vatteden en het mtijds zoo vast in hunne klaauwen hielden dat j het niet los lieten voor zij hoog boven water aren. Deeze krabben waren van tweeërleie orten en geene van beiden hadden wij ooit geen : de eene was met het fchoonfle blaauw ver:rd dat men zig verbeelden kan en dat in alle jzigten het ultramarijn evenaarde, met welk alle jne fchaarren en elk gelid flerk gekleurd waren: in onderen was zij wit en zoo uitmuntend glad it zij in kleur en helderheid volkoomen naar het it van oud porcelein geleek: de andere was ook et het ultramarijn op zijne fchaarren en paoten E 3 ge*