is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize rondom de waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WAERELD. [Mey 1770] 71

tap Menigvoud, naar het getal hooge bergen, ; boven dezelve uitflaken: zij ligt op 22° 43! lider Breedte en omtrent zeventien mijlen van tap Steenbok, in de rigting van N. 26 W. isfchen deeze kaapen vormt de kust eene groote ai, die ik Keppels Baal noemde, en ik onderleidde de eilanden ook bij den naam van Kepïs Eilanden. In deeze baai is goede ankerlats ; doch welke ververfchingen zij oplevere :et ik niet: wij vongen er geen' visch, fchoon j ten anker lagen: maar waarfchijnlijk is'er op rfcheiden plaatfen zoet water, alzoo en de eiïden en het groot land bewoond zijn. Wij zan rook en vuuren op het groot land en op

eilanden volk. Ten drie uuren in den agtermidg voeren wij voorbij Kaap Menigvoud, van lar het land N. N. W. weg wijkt. Het land 1 de Kaap is hoog en rijst in bergen regtftreeks : zee en het kan gekend worden aan drie eilan1, die bij hetzelve liggen, een bij de kusten twee andere agt Engelfche mijlen in zee. Een 1 deeze eilanden is laag en plat en het anr hoog en rond. Des avonds ten zes uuren ;en wij. bij, toen het noordlijkst deel van het Dot land in het gezigt N. W. en enige bij hetve liggende eilanden N. 31 W. van ons waren, ij peilden na twaalf uuren van twintig tot vijf

twintig vademen en in den nacht van dertig e vier en dertig.

E 4 Toen