is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen rondom de waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WAERELD. [Dec. 1772] 47

welke men in andere deelen van de waereld ziet, uitgezonderd in enige kleine bijzonderheden, die natuurkundigen alleen kunnen onderfc heiden. Sommige van de onweêrs - vogelen waren van de blaauwe foort, maar verfchilden van de bovengenoemde daarin dat zij geenen breeden fnavel hadden, en de tippen van hunne ftaert-vederen waren wit, in plaats van donker blaauw. Doch of dit Hechts het onderfcheid tusfchen het mannetjen en het wijfjen ware was eene zaak, waarin het onze natuurkundigen niet eens waren.- Wij waren nu op de Zuider Breedte van 58" io' en op de Ooster Lengte van 240 39' en namen de gelegenheid van de ftilte waar om te peilen; maar wij vonden geen grond met eene lijn van twee honderd en twintig vademen. Het bleef ftil tot des avonds ten zes uuren, wanneer 'er een ligt koeltjen uit het Oosten op kwam, dat naderhand tot eene frisfe koelte aangroeide.

In den morgen van den agt en twintigften deed ik fein aan de Avontuur om zig vier Engelfche mijlen van mij aan ftuurboord te verwijderen en op deeze wijze bleeven wij W. Z. W. aan houden tot des agter middags ten vier uuren, wanneer het dampig weder, met fneeuw-buien verzeld, het voor ons noodzaaklijk maakte digter bij eikanderen te koomen. Kort daarna reefden wij onze top-zeilen, zijnde aan alle kanten van ijs-eilanden omringd, In den morgen van den negen en

twin-