Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WAERELD. [Juny 1773] 189

hebben. Op dezelfde wijze konden veele van de dingen, welke de Endeavour hier gelaaten had, nu in bezie zijn van perfoonen, die dac fchip nooit gezien hadden. Ik kreeg van eenen van hec volk ,dac chans hier was, een oor-fierfel van glas, zeer wel gevormd en gepolijst. Het glas moeten zij van de Endeavour bekoomen hebben (7).

Na omtrent een uur op Motuara met dit volk doorgebragt en enige gefchenken onder hen uitgedeeld, en het opperhoofd de tuinen, die wi} aangelegd hadden, getoond te hebben, keerde ik naar boord terug en befteedde het overige van* 's Konings geboortedag tot het houden van een feest, hebbende kapitein furneaux en alle zijne officieren ten eeten. Een dubbel rantfoen ftelde de matroozen in ftaat om in de algemeene vreugde te deelen.

Beiden fchepen nu gereed zijnde om in zee te kiopen, gaf ik kapitein furneaux een fchriftHjk bericht van de koers, die ik meende te houden , welke was oostwaarts te ftevenen tusfehen de Zuider Breedten van 410 en 46% tot ik op de Wester Lengte van 1400 of 1350 zou koomen; dan, als 'er geen land ontdekt was, naar Otahiti te zeilen; van daar weder herwaarts langs den koreften weg en, na alhier houc en water ingenoomen te hebben, zuidwaarts te ftevenen, om alle de onbekende deelen der zee tusfehen de middaglijn vtn Nieuw • Zeeland en Kaap Hoorn te

door-

Sluiten