Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

joS AANTEKENINGEN op het

ren pasten eh eene volkoomen pijp uitmaakten. De dubbelde k;>.« >, in welke zij gedeeltelijk gekoomen waren, fcheen nog nieuw en omtrent vijftig voeten lang te zijn. Zoo wel het vooreind als het hoog agtereind waren kondig doorboord en met krulvormige ingefneden trekken verfierd, gelijk die, welke in de eerfte reize van kapitein cook afgebeeld ÏS. Een wandaltig ding, aan welk men met vetl moeife enige gelijkenis met een menfehen-hoofd ontdekken kon, was met een paar oogen van paerlemoer en mei eene lange tong Voorzien, die uit den open mond hong; dit fieraad maakte het uiterst eind van den voorlleven uit. Zulke figuUren brengen zij overal tos verfiering aan , Voornamelijk aan gereedfefrap, dattok den oorlog of hunne wapenrusting betrekking heeft. Denklijk heeft de hier te lande doorgaande flegte gewoonte den vijand door het uitfleeken van de tong te befebimpen en nittetarten tot deeze menigvuldige afbeeldingen van lelijke gezigten gelegenheid gegeeven. Men ziet die niet alleen aan den voordeveiï van hunne oorlogs-booten, en aan de deelen vafï hunne drijd - bijlen, maar zij draagen 'er ook aan een touw om den hals op de borst hangende; ja zij fhijden die zelfs op de riemen en aan de roeren, waarmede zij hunne kanos voortduuwen. - *»

Bladz. ifrj (7). De kapitein fchonk hun, onder andere, vergulden koperen penningen, die een en drie vierde duim in middellijn groot, dik en tot eene gedagtenis van deeze reis waren geflaagen, om onder de verfchillende volkeren uitgedeeld te worden, welke wij op deezen togt zouden aantreffen. Op de eene zijde zag men het borstbeeld des Konings met dit opfchrift:

Sluiten